TÜRÜK KORGAN
Türk Savaş Sanatları
Dünya merkezi

 

Ana Sayfa

      Türk sözcüğü hakkında bugüne kadar birçok açıklamalar yapılmış, türlü anlamlar verilmişse de, daha çok etnik kökenli kabul edilmiş, ırkçılığa dayandırılmış ve verilen anlamlar, bilimsel olarak pek tatmin edici olmamıştır. Araştırmacı, bilim adamı, merhum Sayın Kazım MİRŞAN’, "Türk" sözcüğünün hangi köklerden geldiğine bilimsel açıklama getirmiştir.

     Sayın Mirşan'a göre "Türk" sözcüğü iki kök sözcükten meydana gelmektedir. "Tür" ve "ök-ük" sözcükleri. "Tür" sözcüğü, bugün birçok Türkçe lehçede kullanıldığı gibi, çeşit, nevi, tür anlamlarında kullanılır. "Ök-Ük" sözcükleri ise, "Rab" yani "sahip" anlamında kullanılmıştır. Sayın Mirşan'ın ifadesiyle "Türük-Türök", Türkiye Türkçesi ile “Rabbani Tür-Millet” demektir. Bu yorumu doğrulayan önemli belge de Urkun yazıtlarında geçen, ÖKÜK TÜRÜK (Rabbani=sahibli Türk) deyimidir.

    Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib’ de eserinde "ök" sözcüğünü kullanmaktadır: “İlahi sen ök sen tözü yarlıka.”  Yani, “İlah sensin, Rab sensin hepimizi bağışla.” Ayrıca bugün Türkiye Türkçesinde sıkça kullanılan "öksüz", "ökkeş" sözcüklerini bilmeyenimiz yoktur. Öksüz, sahipsiz, ökkeş ise sahibine bağlı, bağımlı anlamlarına gelir.

     Buna göre Türk, sözcüğü kökenbilime göre günümüzde iddia edildiği gibi etnik-ırki temelli bir sözcük değil, inanç temelli bir sözcüktür.

     "Korgan / Kurgan" sözcüğüne gelince, "müstahkem, korunan mevkii, yer" anlamına gelmektedir. Türk tarihinde kağanların mezarlarına "korgan / kurgan" denildiğini görmekteyiz. Kağanların mezarları Türkler için korunması gereken en önemli yerler olarak kabul edilmiş. Bu sözcük asırlar sonra "kale" anlamında kullanılmaya başlanmış.

      "Türük Korgan", sözcüğünü Türklerin müstahkem yeri, kalesi anlamında kullanmaktayız. Niçin bu ad tercih edilmiştir. Sayın Kazım Mirşan'ın araştırmaları neticesinde öğreniyoruz ki yeryüzünde ilk medeni devlet Türklerin kurduğu devlettir. M.Ö. 10500 yıllarında OK ve ON Türklerinin Pamir eteklerinde başlayan devletleşmesinin başlangıcıdır. En uzun süre ayakta kalan Türk devleti ise M.Ö. 879 yılında İstemi Kağanın kurduğu Türük-Bil (Türk Devleti) devletidir. "Bil" sözcüğü devlet demektir. Türük-Bil devleti M.S. 580 yılında yıkılarak 1459 yıl ayakta kalan yeryüzünün en uzun ömürlü devletidir.

      Türük Korgan, günümüzden 1500 yıl öncesi, "Türük-Bil" devletinin 5.hanedanlığının 2.kağanı Kül-Tigin (Bigi Mugan Tigin) dönemini görselleştiren, dönemin mimari yapılarıyla tasarlanmış bir projedir. Bu proje çok kapsamlı ve amaçlı hizmet alanlarıyla, hem konaklamalı hem de tarihi ve kültürel turizm için açık hava müzesi konumundadır. Bu hizmetinin yanında, ulusal - uluslararası alanda Türk savaş sanatlarının eğitim hizmetlerini, seminerlerini, kamplarını, oyunlarını ve yarışmalarını düzenleme faaliyetlerinde de bulunacaktır.

       Türük Korgan, sadece mimari görselliğiyle değil, dönemin havasını da canlandırarak zamanda yolculuk yapma olanağını verecek, Türkiye'de ve dünyada bir ilk olarak yerini alacaktır.

       Türük Korgan' da iki hizmet alanı yer almaktadır. "Ötüken-Yış" ve "Urkun-Bolık".