BİNİCİLİK

Biniciliğe hevesli olan binici adayı, zirveye giden yolu aşmak için, 12 önemli özelliği üzerinde taşımalıdır. Binici uzun, ince, taşlı, çamurlu, keskin dönemeçlerle dolu bu yolda, sıralanan on iki altın özelliği kendisinde özümlediği ölçüde büyük yol kat edecektir. Binici adayı; “sevgi dolu, ilgili, bilgili,becerikli, sabırlı, kararlı, hisli, soğukkanlı, disiplinli, azimli, cesaretli, güvenli” olmalıdır. Bu 12 altın özellik, binicilik eğitiminde temel unsurlardır.


Öncelikle binicinin atı tanımak ve onun küçük dünyasına girebilmek, bu doğa harikası varlıkla pek çok şeyi paylaşabilmek için, hayvan sevgisini bütün benliğinde duyması gerektiği gibi, binicilik sporunu da sevmelidir. Sevgi beraberinde ilgiyi getirecektir. İlgisiz sevgi pek anlamlı değildir.


Binici adayı, eğitiminin hiçbir evresinde becerisi hakkında kuşkuya düşmemeli, kendisinin hissettiği ve öğretmeninin söylediği zayıf taraflarını geliştirmek için çaba içinde olmalıdır. Üstün becerisi olmayan ancak bir sporcu disiplini içerisinde her gün aksatmadan eğitimini geliştirmiş bir binicinin, zirve yolunda çok yükseklere çıktığına sıkça rastlanmaktadır.


Binicilik kurslarımız 8 yaş ve üzeri yaş guruplarında başlar. Kurslar 10 ders üzerinden paket program veya süreli tek dersler olarak verilir. 10 dersin bitiminden sonra isteğe bağlı olarak görevli eşliğinde orman turlarına çıkılabilir. Hafta sonları manej içinde çocuklara ata binme hizmetleri verilmektedir. Hafta sonları çocuklarınıza hatta kendiniz için hoşça vakitler oluşturabilirsiniz.

Slide 1 Slide 2 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 < >

Doğada At ile Bütünleşmek

Atçılık ve binicilik kültürümüzü tarihi süreç içerisinde yitirdiğimizden dolayı, bu bilimsel ve sportif gösteri sanatına yabancılaştığımız, atla karşılaştığımızda korktuğumuz, yanına yaklaştığımızda dokunup sevemediğimiz, yeniden tanışmak ve tekrar keşfetmek için Batının atçılık ve binicilik bilgilerinden yararlanmak zorunda kalmamız acınası ve üzüntü verici bir sonuçtur.

Türük Korgan, ormanlık arazi içinde yer almaktadır. Doğada, ormanların içinde atlarla turlar yaparak günün sitresinden kurtulabilirsiniz. Çocuklarımızın doğa ve hayvan sevgisi ile büyümesine katkı sağlayabilirsiniz. "Türkler at üzerinde doğar, at üzerinde yaşar ve ölür." deyişi, sanayi ve teknoloji çağımızda etkisini yitirdi. En azından doğa ve at sevgisini, usta binici olmayı, yaşamımızın küçük bir bölümünde gerçekleştirebilir, ruhsal ve fiziksel sağlığımıza katkı sağlayabiliriz.